Mediacja

Dobry wybór

Korzyści z mediacji

 • trwałość i skuteczność rozwiązań
 • wpływ na sposób rozwiązania konfliktu
 • zwycięstwo każdej ze stron (win-win)
 • poprawa relacji i komunikacji
 • szybkie zażegnanie konfliktu
 • perspektywa kontynuacji współpracy
 • równość szans
 • ochrona korzystnego wizerunku
 • szansa bycia wysłuchanym i usłyszanym
 • szansa na pozytywne rozwiązanie konfliktu
 • moc prawna – ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej i jest tytułem
  wykonawczym
 • zwrot całości lub części opłaty sądowej,


i wiele więcej…

Co daje ugoda mediacyjna?

W sprawach o zapłatę:

 • szybka realizacja ugody
 • ugoda jest jak wyrok, który można wyegzekwować przez komornika
 • niestandardowe postanowienia
 • możliwość zakończenia kilku spraw w jednej mediacji
 • oszczędność czasu i pieniędzy

 

W sprawach rodzinnych:

 • to strony decydują, jak mają wyglądać relacje rodzicielskie
 • realny wpływ na treść planu opieki nad dzieckiem
 • kontakty nie są narzucone przez sąd
 • możliwość ustalenia alimentów bez długotrwałego postępowania sądowego
 • możliwość kompleksowego ustalenia wszelkich kwestii “okołorozwodowych” – kontakty, władza rodzicielska, alimenty, podział majątku 
 • mniej stresu
 

W sprawach cywilnych o podział majątku:

 • możliwość skorzystania z opinii rzeczoznawcy – szybciej i taniej niż w procesie
 • znaczne skrócenie procedury sądowej
 • elastyczność rozliczeń, ugodowe ustalenia dot. kredytów
 

W sprawach pracowniczych:

 • szybka realizacja postanowień ugody
 • skrócenie procesu sądowego
 • możliwość wprowadzenia klauzul o zachowaniu poufności
 • ugoda jest jak wyrok, który można wyegzekwować przez komornika
 • mniej stresu