Mediacja online

Nowocześnie, szybko, optymalnie

Mediacja online

Mediacja online pozwala na przeprowadzenie mediacji w sytuacji, 
kiedy tradycyjna mediacja byłaby niemożliwa lub niezasadna ekonomicznie.

Warsztat pracy

Mediację online wyróżnia warsztat pracy mediatora oraz stron – korzystają oni z narzędzi interaktywnej komunikacji:

E-mail | Telefon | Telekonferencja | Wideokonferencja | Komunikatory

Warunkiem prowadzenia mediacji online jest dostęp do wybranych technologii komunikacji i umiejętność ich obsługi.

Kiedy rozważyć mediację online?

  • duża odległość, która dzieli strony
  • bezpośrednie spotkanie jest niemożliwe lub utrudnione
  • roszczenia z branży e-commerce

Mediacja online

Wykorzystuje narzędzia internetowe oraz nowoczesne technologie komunikacji.
Obowiązują w niej takie same zasady jak w mediacji standardowej.