Mediacja się opłaca

Po prostu

Koszt mediacji sądowej

Koszt mediacji sądowej jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.  

Na koszt mediacji sądowej składa się:

 • WYNAGRODZENIE MEDIATORA
  – sprawy majątkowe – 1% wartości przedmiotu sporu (min. 150,00 zł netto – max. 2.000,00 zł netto)
  – sprawy niemajątkowe (min. 150,00 zł netto – max. 450,00 zł netto)
 • ZWROT KOSZTÓW
  – wynajem pomieszczenia na mediację (max. 70,00 zł netto)
  – koszt korespondencji (max. 30,00 zł netto)
  – kilometrówka – na zasadach ogólnych (po uprzednim uzgodnieniu ze stronami)

 • do kosztów mediacji dolicza się podatek vat
 • zwolnienie z kosztów sądowych w całości obejmuje koszty mediacji
 • koszty mediacji mediator rozlicza bezpośrednio ze stronami
 • koszty mediacji strony zwykle ponoszą po połowie

Koszt mediacji prywatnej

Koszt mediacji prywatnej jest zgodny z cennikiem danego mediatora lub jest ustalany indywidualnie między stronami i mediatorem