O nas

Pomagamy, słuchamy, budujemy

Różnią nas zainteresowania i temperament.
Łączy pasja do mediacji i wiara w ludzi.
Wspólne studia podyplomowe “Profesjonalny Mediator Gospodarczy” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaowocowały projektem skupiającym się na szerzeniu idei mediacji oraz zwiększeniu jej efektywności.
Naszym celem jest wysoki, ujednolicony standard świadczonych usług i stałe podnoszenie kwalifikacji.
Zwracamy uwagę na prawdziwe, indywidualne potrzeby ludzi i organizacji.

Prowadzimy mediacje w tradycyjnej formie oraz online.
Zapraszamy do kontaktu, by się przekonać, że mediacja ma sens!

Czym się zajmujemy?

sprawy cywilne

 • o zapłatę
 • o podział majątku
 • o dział spadku
 • spory sąsiedzkie

sprawy rodzinne 

 • o kontakty z dziećmi/wnukami
 • o alimenty
 • warunki rozwodu/separacji
 • rodzicielski plan wychowawczy 
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie miejsca pobytu dziecka

sprawy gospodarcze

 • o zapłatę
 • o nienależyte wykonanie umowy
 • o kary umowne
 • o roszczenia z prac budowlanych, umów o dzieło lub zlecenia

sprawy pracownicze

 • o wynagrodzenie
 • o zadośćuczynienie
 • o sprostowanie świadectwa pracy
 • o odszkodowanie

sprawy karne

 • jako podejrzany/oskarżony
 • jako pokrzywdzony