Zasady mediacji

To one tworzą mediację

Dobrowolność

 • Ty decydujesz czy przystąpić do mediacji
 • Ty decydujesz o czasie, formie i uczestnikach
 • Ty możesz z niej zrezygnować w każdym czasie

Poufność

 • bezskuteczne jest powoływanie się na propozycje, oferty, które pojawiły się w mediacji
 • mediator nie może być świadkiem
 • dyskrecja daje komfort rozmów

Bezstronność

 • mediator nie jest pełnomocnikiem stron
 • mediator wspiera strony w równym stopniu
 • mediator dba o zachowanie równowagi

Neutralność

 • mediator nie narzuca rozwiązań
 • mediator nie ma interesu w takim czy innym zakończeniu sporu